phone 71 315 00 75
mail biuro@bajt-pc.pl

KAWIARENKA INTERNETOWA

Udostępniamy dwa stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do internetu z prędkością 8Mbps. Na komputerach zainstalowane są podstawowe programy użytkowe oraz pakiet biurowy z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu. Dostępne są również 3 drukarki i skaner. Klient na czas użytkowania komputera może zainstalować własne oprogramowanie.

Dzieci i młodzież do lat 18
Pierwsza godzina

30 min

2 zł

1 zł za rozpoczęte 15 min

(godzina – 4 zł)

Powyżej godziny

20 min

1 zł

1 zł za rozpoczęte 20 min

(godzina – 3 zł)

Dorośli
Pierwsza godzina

20 min

2 zł

1 zł za rozpoczęte 10 min

(godzina – 6 zł)

Powyżej godziny

15 min

1 zł

1 zł za rozpoczęte 15 min

(godzina – 4 zł)